Kapamingpinan Dina Organisasi


Dina seeurna hartos kapamingpinan,urang tiasa nyandak intina. Nyaeta kapamingpinan mangrupa hiji proses pikeun ngahontal udagan kanggo kaperyogian organisasi. Kapamingpinan mangaruhan pisan kana ngatangtukeun tujuan atanapi udagan hiji organisasi, ngamotivasi sikep pamilon pikeun ngahontal udagan, mangaruhan pikeun ngalereskeun kelompok sareng budayana. Kapamingpinan gaduh kaitan nu raket sareng motivasi. Perkawis eta tiasa ditingal tina kaberhasilan hiji pamingpin dina ngusikkeun jalmi nu sanesna dina ngahontal udagan nu atos ditangtoskeun.
Upami organisasi hartosna nyaeta mangrupa sarana pikeun ngalaksanakeun gawe bareng antara jalmi-jalmi pikeun nyumponan hiji udagan anu sami, sareng ngagunakeun sumber daya anu dipiboga.
Janten kapamingpinan dina organisasi maksadna nyaeta hiji cara atanapi proses kumaha lengkah-lengkah pamingpin dina ngusikkeun hiji organisasi supados eta organisasi tiasa mapah nu sae.
Pikeun ngahontal organisasi nu hade, urang kedah uninga heula tipe-tipe pamingpin nu sae. Ciri-ciri pamingpin sareng kapamingpinan nu ideal nya eta:
1. Miboga pangweruh nu lega, beuki luhur kalungguhan hiji jalma dina hirarki kapamingpinan organisasi, manéhna beuki ditungtut pikeun sanggem mikir sarta ngalengkah sacara generalis.
2. Pangabisa ngembang sarta ngamekarkeun
3. Sikep nu Inkuistif atanapi karaosan hoyong terang. Eta teh mangrupa sikep nu nyerminkeun 2 hal: kahiji, henteu ngarasa sugema jeng pangweruh nu tos dipiboga, kadua kahayang pikeun milarian sarta manggihan perrkawis nu anyar.
4. Kamampu Analitik, tiasa mecahkeun masalah.
5. Daya emut nu kiat, pamingpin kedah gaduh kamampu intelektual nu aya di luhur kamampu rata-rata jalmi nu di pimpinna.
6. Kaparigelan komunikasi sacara efektif.
7. Kaparigelan ngadidik, tiasa nganggo waktos pikeun ngaronjatkeun kamampu handapanana.
8. Rasionalitas
9. Objektivitas
10. Naluri nu tepat
11. Janten conto dina sikep, perilaku.
12. Janten pangdenge nu hade
13. Fleksibilitas, kamampu ngalakukeun parobahan dina cara mikir, nindak, sikep sarta paripolah supados saluyu jeung tungtutan kondisi nu dihadapi tampa ngorbankeun prinsip-prinsip hirup nu keur dianut.
14. Kacindekan
15. Kawanian
16. Orientasi mangsa hareup
17. Sikep nu Antisipatif sareng Proaktif
Upami hiji pamingpin atos gaduh kriteria-kriteria anu tos dipedarkeun di luhur, insya Alloh eta pamingpin kapamingpinana henteu di asa-asa deui. Kriteria-kriteria eta kedah diusikeun sing leres, ulah ngan sewates teori hungkul, tapi prak-prakanana oge kudu hade sarta saluyu jeung dasar-dasar organisasina. Hiji organisasi bakal kacau upami pamingpina teu gaduh kapamingpinan anu siga kitu. Tapi upami urang tingal ayeuna pamingpin anu kitu teh tos anggang. Kumargi kitu atikan dina kapamingpinan oge peryogi diajarkeun.
Dina islam, kapamingpinan eta kacida utamina. Nabi oge kantos nyarios, upami aranjeunna indit-inditan, pilih hiji jalmi nu janten pamingpin. Upami aya dua, pilih hiji nu janten pamingpin. Netepan nu pang hadena oge nu aya pamingpina (imam).

Advertisements

KARATAGAN PENSATRADA


Pensatrada nanjeur nyanding komara
Hurung ngempur pamorna Ki Sunda
Cangkring kujang nu jadi perlambang
Leber wawanena diri

Lemah UPI baligeusan ngajadi
FPBS pamiangan tandang
Meuseuh diri pigeusaneun bakti
Wadahna HIMA digjaya

Seuweu siwi jati Sunda
Pangrumat pangraksa budaya
Mahasiswa sirung bangsa
Geusan tandang makalangan

(Lagu jeung rumpaka : Imang Sudianto , entragen 1998)

TOBAT SAMEMEH HANEUEUL


Alkisah aya hiji désa kacamatan madesu anu ngaranna désa sukajudi. Naha dingaranan désa sukajudi? alatan dmasarna désa éta dicicingan ku sawatara nonoman anu resep maén judi. Nonoman éta ngaranna Pengki. Manéhna anak ti Ibu Umah sarta Bapa Ujang. Kabangoran Pengki jeung babaturanana emang geus nyieun resah warga sakampung. Ti maén judi, kartu, togel komo nepi ka mabok-mabokan. Warga sakampung salempang anank-anaknya kapengaruh ku pergaulan si Pengki éta.

Angin ngahareos jandela-jandela warung Bu Dede. Pengki sarta babaturanana keur asik kalayan lihai maenkeun kartu-kartu remi maranéhanana.

Pengki, ijonk, sarta dadang pohara asik jeung kaulinan maénna. Ujug-ujug ti kejauhan Nining datang nuju warung Bu Dede pikeun meuli hiji hal. Saha da anu henteu weruh Nining? Nining nyaéta kembang désa anu pohara geulis sarta solehah di kampung SUKAJUDI. Manéhna kaceluk di golongan désana. Loba lalaki anu hayang ngalamarna tapi sok ditampik. Alesanna kembang désa ieu hayang menamatkan atikanana tiheula saméméh manéhna nikah.

Tangtu waé Pengki sarta babaturanana ngagoda si Nining anu keur nangtung di hareup warung Bu Dede.

“neng beuki poé eneng beuki geulis waé…” saut ijonk.

Pengki sarta babaturanana ogé seuri ceuceuleukeuteukan. Nining ogé nganteupkeun Pengki sarta babaturanana. Nining nempo Pengki sarta babaturanana keur asik maén judi sarta mabok-mabokan. Sanggeus Nining narima belanjaan ti Bu Dede, tangtu waé Nining ogé langsung indit ka imah Pak RT pikeun ngalaporkeun naon anu geus dipigawé Pengki sarta babaturanana di warung Bu Dede.

Henteu lila saterusna Pak RT, Ibu Umah, Bapa Ujang reujeung masarakat kampung ogé ngabrul datang ka warung Bu Dede pikeun nempo naha bener naon anu disebutkeun Nining yén Pengki sarta baturna keur maen judi sarta mabok-mabokan. Sarta tétéla emang bener.

“Aduh Pengki aya naon kalayan maneh? Naha manéh mabok-mabokan kawas ieu?” ceurik Bu Umah, indungna Pengki.

“Éh mak! kuring pan geus ngomong panggil kuring Franky! lain Pengki!”

“Heh dasar anak doraka manéh Pengki! Geus sababaraha-kali bapa ngomong ulah kungsi maneh maén judi sarta mabok-mabokan deui! Henteu karunya manéh nempo Bapa jeung emak? Duit béak ngan pikeun ngabiayaan manéh mabok-mabokan! dasar anak doraka!” carekk Pak Ujang bari hayang nampiling Pengki tapi kaburu ditahan ku Pak RT.

“Pak pak geus… masalah ieu ulah di pungkaskeun kalayan ku kakerasan. Hayu urang carioskeun lalaunan jeung budak ieu.”

“Pak RT! Diomongkeun kumaha deui? urang geus mindeng sakali mere tetelah tapi tetep waé henteu ngahasilkeun nanaon.” ceuk salah sahiji warga.

“Enya Pak! budak ieu emang geus ngahariwangkeun warga. Kudu urang bawa ka kantor pulisi!”

“Aduuh… ulah ka kantor pulisi Pak RT… hampura.. hampura..” ceuk Pengki watir.
Alatan watir ka Pengki sarta ogé kolotna, ahirna masarakat mikeun Pengki ka kolotna.

isukna Pengki nongkrong deui di warung Bu Dede. Tuluy datang si Dadang jeung beungeut anu hanjelu.

“kunaon manéh Dang?”

“aing sedih pengki…

“nah pan aing geus mere nyaho ka maneh. Panggil aing Franky. Hanjelu kunaon maneh Dang? ”

“emak kuring maot ki… kuring hanjelu pisan, kuring hanjakal sabot emak kuring maot kuring henteu aya didinya.. kuring kalahkah riweuh mabok-mabokan. kuring hanjakal pisan pengki..” waler Dadang bari ceurik.

Pengki ngan cicing ngadéngé omongan Dadang.

“Pokona Pengki manéh ulah nepi ka kawas kuring. Leuwih hadé manéh geura-giru tobat saméméh telat.”
Saatos ngadenge si Dadang, Pengki langsung weh uih. Manehna langsung menta hampura ka emak jeung Bapakna yen salami ieu manehna ngan bisa nyusahkeun sepuhna. Ayeuna Pengki tobat. Manehna moal-moal deui maen judi jeung mabok-mabokan deui.

Ku : Ari Dwi Hidayanti (Ridhiy)