L A Y U N G (Aam Amilia)


Dina tulisan ieu kuring rék ngarésénsi ngeunaan carpon nu judulna LAYUNG nu ditulis ku Aam Amilia. Lets check this out!

SINOPSIS

Dina carpon ieu nyaritakeun ngeunaan hiji tokoh awéwé nu teu disebut ngarana. Barétona manehna téh kaasup awéwé nu teu beber, kungsi anclub kana leutak kahirupan, maksudna éta awéwé téh kapungkurna miboga dunya nu kelam (goréng). Ayeuna manéhna cicing di Panti Réhabilitasi Sosial swatsa anu diadegkeun ku Bu Gahar saparakanca.
Dicaritakeun Bu Gahar téh indungna kabogoh si Kuring, ngarana Kang Gandang. Manéhna mahasiswa S2. Patepung jeung si Kuring téh basa si Gandang keur nyieun panalungtikan ngeunaan panyakit masarakat di tempatna si Kuring.
Bu Gahar mindeng sok pidato nu esina ulah ngahukum jelema anu kungsi tisolédad dina hirupna jeung réa-réa deui nu hubunganana jeung éta. Tapi kanyataanana omongan anu sakitu amisna téh saukur na lalambé lantaran hubungan si Kuring sareng Kang Gandang teu di idinan.

 

Tema : Jelema munapék
Alur : Maju-mundur-maju
Latar :

Tempat : Di jalan, dina mobil taxi, di imah, di Panti

Waktu : isuk, beurang, peuting

Suasana : Sedih, kuciwa, bungah.

Panokohan
Kuring         : Sabar, bageur, geulis.
Gandang         : Bageur, nyaah ka indung, pinter, kasép.
Bu Gandang    : Munapék.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s